Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z regulaminem NBT testy sprawności fizycznej niepełnoletnich beneficjentów mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, w tym rodzica, opiekuna prawnego bądź trenera, instruktora i nauczyciela beneficjenta.

Zanonimizowane wyniki testów sprawności fizycznej beneficjentów, zawierające informacje o płci, dacie urodzenia oraz kodzie pocztowym miejsca zamieszkania, zapisane w zakładce „Moje wyniki”, zostaną udostępnione Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Instytutowi Sportu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie na potrzeby naukowych baz danych, publikacji naukowych, popularno-naukowych, konferencji metodyczno-szkoleniowych i innych kanałów kształcenia.

Testy sprawności fizycznej, realizowane przez uprawnionych użytkowników NBT, muszą być przeprowadzane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej projektu i z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa.

Narodowa Baza Talentów powstała w celu umożliwienia:

  • wiarygodnej, systematycznej i osobniczej diagnozy rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej i wydolności roboczej dzieci i młodzieży w Polsce;
  • wyznaczania tendencji zmian kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w nadchodzących latach;
  • dostarczania danych umożliwiających ocenę mierzonego pozytywnymi wskaźnikami zdrowia polskiej populacji;
  • aktywizacji ruchowej i w konsekwencji poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa;
  • ocenie efektywności wdrażanych w Polsce programów aktywizacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • odnajdywaniu dzieci wybitnie uzdolnionych ruchowo (talentów sportowych) oraz dzieci o ograniczonych czy zaburzonych możliwościach motorycznych (dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie wychowania fizycznego).

Wyniki przeprowadzonych pomiarów można wprowadzić do bazy danych. Jednak porównać je będzie można nie do rówieśników, ale osób danej płci w wieku 19 lat. Nie jest to miarodajne porównanie, gdyż składowe kondycji fizycznej (rozwój fizyczny, sprawność fizyczna i wydolność) zmieniają się wraz z wiekiem. Mamy nadzieję, że gromadzone dane pozwolą za jakiś czas stworzyć skalę odniesienia również dla starszych niż 19-letni użytkowników NBT. Wszystko zależy od Waszego zaangażowania.

Przede wszystkim prosimy o sprawdzenie czy poprawnie wpisano adres e-mail. Należy przejść do procesu rejestracji, a następnie wpisać adres e-mail.

Jeśli nie pojawi się komunikat „W serwisie NBT istnieje już konto powiązane z tym adresem.” , należy jeszcze raz przejść proces rejestracji.

Z kolei jeśli otrzymają Państwo powyższy komunikat należy najpierw sprawdzić zakładkę „SPAM” na koncie pocztowym. W sytuacji, kiedy nie znajdą Państwo tam wiadomości z systemu Narodowa Baza Talentów należy w przypadku:

  • Poczta na serwerze onet.pl – sprawdzić zakładkę OFERTY
  • Poczta na serwerze tlen.pl – sprawdzić zakładkę POWIADOMIENIA.

Dodając wyniki należy zwrócić uwagę, tak aby zostały one poprawnie zapisane w systemie.

W sytuacji, kiedy wyniki wprowadzone są błędnie nie zostaną one zapisane, a komunikat wskaże, gdzie popełniono błąd.

W momencie, gdy poprawiony zostanie błąd, a dane ponownie zostaną wczytane do systemu za pomocą „zapisz wyniki” wyniki testów zostaną wprowadzone do NBT. Następnie nastąpi przekierowanie do zapisanych wyników.