IDEA

Idea projektu

„Każdy może mieć w sobie sportowy talent, pomóż nam go odnaleźć”

Idei stworzenia Narodowej Bazy Talentów przyświecała potrzeba przygotowania wielowymiarowego narzędzia dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stanem kondycji fizycznej polskiego społeczeństwa, wspierającego rodziców, trenerów, nauczycieli, zespoły naukowe, a przede wszystkim młodzież - w budowaniu postawy aktywnego dbania o własną tężyznę fizyczną i dążenia do realizacji swoich sportowych marzeń. To właśnie te grupy beneficjentów chcieliśmy wspierać w ich działaniach przy opracowywaniu naszej innowacyjnej platformy.

Pierwsza część portalu adresowana jest do dzieci i rodziców. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby narzędzie było proste w obsłudze. Każde zgłoszone dziecko otrzyma na platformie swój profil. Na tym koncie będą zapisywane wyniki wybranych testów sprawnościowych oraz cech somatycznych. Próby sprawności fizycznej prowadzone będą przez nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje lub opiekunów prawnych. Wprowadzone dane analizowane będą przez zespół naukowy projektu w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie oraz na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obie jednostki mają doświadczenie naukowe pozwalające im na poszukiwanie i wynajdywanie talentów sportowych, ocenę możliwości i wspieranie młodych ludzi dążących do sukcesów sportowych oraz ich harmonijnego i zdrowego rozwoju psychofizycznego.

Chcielibyśmy również zaprosić do współpracy nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Zależy nam na pogłębieniu współpracy na linii trener – nauczyciel. To właśnie nauczyciel w-f w opowiadaniach wielu aktualnych mistrzów był pierwszą osobą, która wpłynęła na ich wybory, a więc przyczyniła się do późniejszego sukcesu obecnych medalistów imprez międzynarodowych. Narodowa Baza Talentów będzie zawierała wykaz zajęć prowadzonych przez trenerów w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nauczyciel, którego podopieczny nie uczestniczy w żadnych zajęciach sportowych, a osiągnie wyniki ponadprzeciętne wobec uzyskiwanych przez rówieśników, będzie mógł odnaleźć zajęcia w najbliższej okolicy i przekazać za zgodą opiekuna prawnego dane podopiecznego trenerowi, który zaopiekuje się utalentowanym dzieckiem.

Koordynacja działań trzech grup odbywać się będzie na platformie Narodowej Bazy Talentów. Skróci to czas przepływu informacji oraz ułatwi komunikację na linii trener- nauczyciel – rodzic. Mamy również nadzieje, że dzięki wspólnym wysiłkom uda nam się odnaleźć nowe pokolenie utalentowanych sportowców, z których sukcesów na arenach międzynarodowych będziemy się w przyszłości wspólnie cieszyli.