IDEA

Partnerzy projektu

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

„W grze o rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa i sukces polskich sportowców”

Zgodnie z mottem umieszczonym na własnej stronie internetowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło kolejne tak zorientowane przedsięwzięcie. Podjęto dwutorowe działania, które mają na celu zmienić niekorzystne trendy sekularne związane z brakiem aktywności fizycznej występujące w polskim społeczeństwie oraz wspierać rozwój polskiego sportu poprzez poszukiwanie nowych talentów. Stworzony został zespół do realizacji tego zadania oraz zaplanowane spotkania międzyresortowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dokonane prace pozwoliły na opracowanie koncepcji Narodowej Bazy Talentów. Ma to być narzędzie, które - dzięki obsłudze trzech wyspecjalizowanych w swoich działaniach jednostek - ma stać się platformą wspierającą aktywne i zainteresowane tym osoby w dążeniu do realizacji swoich, nie tylko sportowych, marzeń dzięki osiągnięciu wysokiej sprawności fizycznej. Zadaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej jest koordynowanie działań i zwiększanie efektywności platformy w najbliższych latach.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Jest to uczelnia akademicka, która od wielu lat prowadzi badania związane z aktywnością fizyczną młodego pokolenia i rozpoznawaniem sportowych talentów. Do projektu wnosi doświadczenie zdobyte w takich projektach jak: Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej, Populacyjne Badanie Kondycji Fizycznej. Wiedza nabyta podczas realizacji tych projektów pozwoliła na dobór odpowiedniej ilości prób, które w sposób łatwy i przystępny będą mogły być przeprowadzane na jednostkach lekcyjnych lub treningowych. Zadaniem AWF jest również zbieranie danych z całej Polski i poszukiwanie utalentowanej młodzieży. Informacje uzyskane w wyniku działania platformy NBT mają również posłużyć jako materiał badawczy do prowadzenia naukowych analiz stanu kondycji fizycznej młodego pokolenia. Wnioski z pewnością będą użyteczne przy propagowaniu potrzeby walki z chorobami cywilizacyjnymi, których wzrost możemy obserwować w ostatnich latach.

Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy

Od wielu lat Instytut współpracuje z reprezentantami Polski w wielu dyscyplinach. Wspiera polski sport swoim doświadczeniem i wiedzą, aby każdy sportowiec czuł się pewnie w drodze po kolejny medal imprezy międzynarodowej. Badania Sprawności fizycznej prowadzone przez nauczycieli mają za zadanie odnaleźć „diamenty” polskiego sportu – dzieci, które w przyszłości będą reprezentowały Rzeczpospolitą na arenach międzynarodowych. Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy ma wspierać trenerów i nauczycieli w zadaniu odpowiedniego kształtowania takich talentów. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych oceniających potencjał młodego sportowca jest trudne, czasochłonne i wymaga specjalistycznego sprzętu oraz doświadczonej kadry naukowej. Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, posiadając odpowiednią bazę i doświadczenie, zobowiązał się wspierać projekt od strony naukowo – badawczej. Najzdolniejsze dzieci będą poddawane badaniom, które pozwolą na obserwację ich rozwoju oraz identyfikację i ukierunkowanie przejawianego przez nie talentu.