First slide

Idea

Partnerzy projektu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

AWF Warszawa od 1932 roku prowadzi badania związane z diagnozą kondycji fizycznej młodych polskich pokoleń. Od wielu lat podejmuje również prace nad naborem i selekcją w sporcie. Do Narodowej Bazy Talentów wnosi doświadczenie zdobyte w zrealizowanych projektach Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej oraz Populacyjnych Badań Kondycji Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Polsce (prowadzonych systematycznie, co dekadę, od 1979 roku).

Zadaniem AWF Warszawa jest hosting i administracja serwisu internetowego NBT, zbieranie danych z całej Polski, opracowywanie wyników badań w celu określenia poziomu kondycji fizycznej młodego pokolenia oraz poszukiwanie utalentowanej sportowo młodzieży. Efekty tych prac powinny służyć wychowaniu fizycznemu dzieci i młodzieży, kształtowaniu całożyciowych postaw troski o własną cielesność oraz propagowaniu potrzeby walki z chorobami cywilizacyjnymi, w ostatnich latach coraz częściej diagnozowanymi w polskim społeczeństwie.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

Od wielu lat instytut współpracuje z reprezentantami Polski w wielu dyscyplinach. Wspiera polski sport swoim doświadczeniem i wiedzą, aby każdy zawodnik czuł się pewnie w drodze po kolejny medal imprezy międzynarodowej. Badania sprawności fizycznej prowadzone przez nauczycieli mają za zadanie odnaleźć „diamenty” polskiego sportu – dzieci, które w przyszłości będą reprezentowały Polskę na arenach międzynarodowych.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy ma wspierać trenerów i nauczycieli w zadaniu odpowiedniego kształtowania takich talentów. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych oceniających potencjał młodego sportowca jest trudne, czasochłonne i wymaga specjalistycznego sprzętu oraz doświadczonej kadry naukowej.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, mając odpowiednią bazę i doświadczenie, zobowiązał się wspierać projekt od strony naukowo-badawczej. Najzdolniejsze dzieci będą poddawane badaniom, które pozwolą na obserwację ich rozwoju oraz identyfikację i ukierunkowanie przejawianego przez nie talentu.